libero_tomorrow_project_12_desktop

When siblings fight

“She started it; it wasn't my fault!” It's normal for siblings to fight, and squabbling and arguments are more or less part of family life. Here are some tips on keeping the peace around the house.

Att syskon bråkar då och då är inte konstigt, det är nästan omöjligt att inte börja gräla när man lever så tätt ihop som syskon gör och när man tvingas dela på allt från leksaker till föräldrars uppmärksamhet och tid. Dessutom så är det så att det i nära relationer väcks extra starka känslor – just för att de relationerna är extra viktiga för oss. Det är därför inte konstigt att syskon både kan älska varandra djupt och bli fullkomligt vansinniga på varandra samtidigt.

Även om det kan vara jobbigt som förälder att se sina barn vara i luven på varandra så är grälen inte bara av ondo. I syskonbråken tränas nämligen konflikthantering och turtagning och det är viktiga färdigheter att ha i livet. Därför är ett visst mått av syskonbråk nästan nyttigt och inget man behöver uppfostra bort.

Syskon som bråkar konstant

Men i vissa familjer finns det syskon som fastnar i tråkiga mönster där de triggar i gång varandra i konflikt nästan hela tiden. När det blir så kan det påverka hela familjelivet på ett negativt sätt. Anledningen till varför en del syskon än mer osams än andra handlar om personligheter och om den vägledning barnen får av de vuxna i konflikterna. Upplever man som förälder att syskonbråken påverkar vardagen kan det vara en bra idé att försöka göra en insats för att hjälpa barnen till en lugnare tillvaro.

Hur får man syskon att sluta bråka?

Som förälder så finns det lite tips för att förebygga och då minska graden av syskonbråk. Till exempel kan man tänka på att:

 • Undvika att jämföra barnen med varandra. Låt bli jämförelser av typen vem tar på sig skorna först, eller vem som vågar prova ny mat. Det skapar stress, tävling och konkurrens. Och onödigt bråk. Dessutom är ju alla barn olika, med olika förutsättningar och personligheter - och att bli jämförd är inte alltid så kul för ens självkänsla.
   
 • Främja deras olika personliga och gemensamma styrkor och lyft fram det positiva med varje unik individ. När barn slåss och det är mycket syskonbråk får barnen ofta höra mycket negativt om sig själva – glöm därför inte att låta det positiva och härliga med barnen få utrymme.
   
 • Uppmuntra till samarbete när det är möjligt. Låt dem till exempel bilda ett lag mot dig om ni spelar spel eller ge dem en uppgift att lösa ihop. Beröm barnen när de samarbetar, lägg vikt på det som fungerar bra i samarbetet och inte på om det blir lite tjafs då och då.
   
 • Strunta i millimeterrättvisan. Det är lätt hänt att saker känns orättvisa mellan syskon – men försök att inte gå med på att allt måste vara totalt rättvist in absurdum utan se till den större bilden. Träna barnen på att livet är orättvist ibland, men tänk som sagt på att det ska bli rättvist på det stora hela. Ibland kan det också vara bra att se till att ha dubbla uppsättningar av sådant som konkurrensen är stor om, för att inte skapa onödiga konflikter. En lagom dos träning på att allt inte är exakt lika jämt brukar vara det bästa.
   
 • Låta syskonen få ha lite privatliv om de delar rum. En stund för sig själv utan varandras sällskap kan ha en positiv effekt. Har de varsitt rum så är det viktigt att kunna få stänga dörren om sig och vara ifred själv eller med sina kompisar. Syskon måste inte umgås jämt.
   
 • Avsätta tid för att vara ensam med vart och ett av barnen. Om man triggas igång i konflikt så fort man ser sitt syskon är det väldigt skönt att få ensamtid med en förälder och bara få slappna av i det. Det brukar också vara mysigt och stärkande för föräldrarna att få umgås med barnen utan syskonbråk för en gångs skull.
   
 • Utmana inte syskonen för mycket genom att sätta dem i alltför svåra situationer. Om du vet att de t ex alltid börjar bråka om de sitter bredvid varandra i soffan, sätt dig då själv emellan. Om det alltid blir slagsmål när de spelar tv-spel ihop, se då till att vara med och spela. Ofta är det så att om man som förälder tänker till innan bråket redan har uppstått kan man förebygga de värsta situationerna och därmed hjälpa barnen att samspela bättre.
   
 • Lämna inte barn som bråkar mycket själva utan var i närheten så att du kan gripa in i ett tidigt skede, innan konflikten eskalerar till bråk eller vredesutbrott.

Hantera syskonbråk i stundens hetta

Sen är det ju såklart så att oavsett hur mycket man anstränger sig och förebygger så kommer syskonen antagligen ändå att hamna i bråk ibland. Blir de riktigt arga på varandra kan de tappa kontrollen över sig själva och då vill man som förälder finnas i närheten och kunna hjälpa till. Inget syskon ska behöva bli utsatt för upprepat våld i sitt hem, det är de vuxnas ansvar att se till att syskon som slåss får hjälp så att de inte skadar varandra.

Några tips att ha med sig i stundens hetta för att hjälpa till:

 • Ta inte någons sida utan lyft fram bådas perspektiv.
 • Lägg mest fokus på att lugna ner situationen, försök behålla lugnet själv - känslor kan lätt smitta - och bekräfta barnens känslor så att de förstår att du fattar att det är jobbigt just nu.
 • Separera syskonen ett tag om det är väldigt starka känslor i gång, ge dem en chans att hamna i balans igen.
 • Hjälp till med förslag på problemlösning och efterfråga barnens egna tankar om det.
 • Stanna i närheten när situationen lagt sig så att du kan vägleda snabbt om det blossar upp igen.

Faktagranskad av Tova Winbladh, legitimerad psykolog

Share article